Statybų techninė priežiūra
 

 

• Tikriname, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;


• Kontroliuojame statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę   ir neleidžiame jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;


• Tikriname atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuojame statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;


• Tikriname ir priimame paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujame išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;


• Kartu su rangovu rengiame statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvaujame statinį pripažįstant tinkamu naudoti;


• Atliekame bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuojame specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

    


 
  © 2019 www.elvikea.lt | Interneto svetainių kūrimas